Doll exhibition

Published on 5 December 2023 at 13:20

Opening / Otvoritev razstave pa bo potekala v  thursday/četrtek,

7. december 2023 ob 19h

v galeriji Alga

(Alga gallery Izola/Slovenia).

 

Lutke in fotografije bodo na ogled v Galeriji Alga od 7. decembra 2023 do začetka januarja 2024.

Za glasbeno spremljavo bo poskrbel Marino Kranjac.

VSTOPNINA: Ni

 

You are invited to the opening of the exhibition prepared by ALENKA KRANJAC, singer, teacher and creator of handmade products.

Vabljeni na otvoritev razstave, ki jo pripravlja ALENKA KRANJAC, pevka, učiteljica in ustvarjalka ročnih izdelkov.

 

ABOUT THE EXHIBITION
Alenka will present crocheted dolls that represent various characters from traditions, dressed in traditional clothes, characters from her books, in which she writes about Istrian women and men, especially witches. That is why among her characters from fairy tales there are also water fairies, mermaids and witches.
In addition to the dolls, photographs of Alenka's products taken by photographer Zdenko Bombek will also be presented.

 

O RAZSTAVI
Alenka bo predstavila kvačkane lutke, ki predstavljajo različne like iz izročil, oblečenih v tradicionalna oblačila, like iz njenih knjig, v katerih piše o Istrankah in Istranih, še posebej o čarovnicah. Zato se med njenimi liki iz pravljic najdejo tudi vodne vile, morske deklice in čarovnice.
Poleg lutk bodo predstavljene tudi fotografije Alenkinih izdelkov, ki jih je posnel fotograf Zdenko Bombek.

Add comment

Comments

There are no comments yet.